Budowa domu jednorodzinnego nie jest łatwa. Błędy popełnione w trakcie prac budowlanych mogą mieć poważne konsekwencje w przyszłości. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne niedoróbki, które mogą zdarzyć się przy budowie domu – warto o nich wiedzieć, by móc im zapobiec.

Niedostateczne zagęszczenie gruntu

Brak zagęszczenia gruntu na początkowym etapie budowy domu najczęściej powoduje złe wykonanie fundamentów, co przekłada się na pęknięcia w murach, pęknięcia podłogi, ścian, osiadanie posadzek, a także powstawanie zawilgoceń.

Brak dobrej hydroizolacji budynku

Jeżeli nie zostanie wykonana właściwa hydroizolacja budynku, wtedy będzie przekładało się to na wyższe rachunki za ogrzewanie. Inną konsekwencją jest wyższe ryzyko rozwoju grzybów i pleśni na ścianach. Dobrą izolację należy wykonać zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Ziemia zostawiona przy fundamentach

Będzie ona pożywką dla rozwijających się mikroorganizmów, na przykład grzybów, co będzie przekładało się na zawilgocenie budynku.

Niedopasowana do nośności budynku podbudowa

Konsekwencją może być pękanie ścian fundamentowych oraz podłóg.

Złe wypoziomowanie fundamentów i ścian

W tym przypadku konsekwencją będą problemy z murowaniem ścian parteru i krzywe mury. W przypadku złego wypoziomowania należy zniwelować różnicę.

Nieodpowiednio wykonany strop

Brak belek i żeber rozdzielczych przy podparciu ścian działowych może dać w rezultacie nieestetyczne rysy na suficie.

Nieprawidłowo wykonana izolacja dachu

Gdy izolacja dachu nie będzie wykonana poprawnie, wtedy może to grozić nadmiernym zawilgoceniem konstrukcji, co może spowodować odkształcenie się blachodachówki.

Źle wymierzone schody

Gdy nie będą odpowiednio wymierzone, wtedy korzystanie z nich nie będzie bezpieczne, może być nawet niebezpieczne.

Stosowanie tanich materiałów budowlanych z niesprawdzonego źródła

W przypadku tanich materiałów, które nie są sprawdzone, w takim przypadku istnieje ryzyko, że będą one mało wytrzymałe i mało wydajne, w tym samym trzeba będzie przeznaczyć więcej pieniędzy na poprawki.